Хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС

ФИЗИК ШИНЖИЛГЭЭ

 • Ширхэгийн бүрэлдэхүүн
 • Ареометрийн туршилт
 • Хөрсний урсалтын хязгаар
 • Хөрсний Имрэгдлийн хязгаар болон Налархайн тоо
 • Хөрсний Шугаман агшилт
 • Хөрсний хамгийн их нягт болон тохиромжтой чийг
 • Хөрсний ачаа даацын харьцаа
 • Чийгийн агуулга
 • Хөрсний хатуу хэсгийн нягт
 • Хөрсний эзэлхүүн жин

ХАЙРГА ДАЙРГА

 • Ширхэгийн бүрэлдэхүүн
 • 0.075мм-ийн шигшүүр дээр угаах аргаар бохирдлын хэмжээг тодорхойлох
 • Хайрга дайрганы элэгдэх
 • чанар
 • Хайрга дайрганы органик хольц
 • Хайрга дайрганы цохилтын эсэргүүцэл
 • Бүхэл шаврын агуулга
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Хайрга дайрганы тэсвэрлэлтийг тодорхойлох
 • Хайрга дайрганы 10хувийн агуулга
 • Хэврэг ширхэглэл
 • Дундаж нягт
 • Хайрга дайрганы хатуу хэсгийн нягт ба ус шингээлт
 • Хайрга дайрганы асгаасан нягт ба ширхэг хоорондын зай
 • Хайрга дайрганы хавтгай үзүүрлэг хэсэг

БЕТОН

 • Бетон сорьцын шахалтын бат бөх
 • Бетон зуурмагын конусан суулт
 • Бетон зуурмагын агаарын агуулга
 • Орцын норм тогтоох