Суурийн боловсруулалт

Тус лаборатори нь мэргэшсэн 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй болон өргөжиж Монгол оронд баригдаж байгаа Төмөр зам, Авто зам, Уул уурхайн барилга байгууламж, Өндөр барилга, Усан хангамжын барилга, Цэвэршүүлэх байгууламж, Хаягдлын далан зэрэг барилга байгууламжын чанарын хяналт болон судалгааны ажлуудыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж байна.