Лабораторид хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС

МЕХАНИК ШИНЖИЛГЭЭ

 • Хөрсний шүүрэлтийн коэффициент
 • Хөрсний урсалтын хязгаар
 • Хам шахалт
 • Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцэл
 • Барьцалдуулагчтай  хөрсний  нэг  тэнхлэгийн шахалтын бат бөх
 • Холбоослог  хөрсийг  гурван  тэнхлэгт  шахалтаар шүүрэлтгүйгээр нягтруулж турших арга
 • Хөрсний нэг хэмжилтийн нягтруулалтын туршилт
 • Шавар  хөрсний  тархалтыг  пинхол  туршилтаар турших
 • Бүрэн нягтраагүй шүүрэлтгүй холбоослог хөрсний бат бөхийг гурван тэнхлэгт шахалтаар тодорхойлох туршилтын арга

ФИЗИК ШИНЖИЛГЭЭ

 • Ширхэгийн бүрэлдэхүүн
 • Ареометрийн туршилт
 • Хөрсний урсалтын хязгаар
 • Хөрсний Имрэгдлийн хязгаар болон Налархайн тоо
 • Хөрсний Шугаман агшилт
 • Хөрсний хамгийн их нягт болон тохиромжтой чийг
 • Хөрсний ачаа даацын харьцаа
 • Чийгийн агуулга
 • Хөрсний хатуу хэсгийн нягт
 • Хөрсний эзэлхүүн жин
 • Хөрс болон жижиг агрегатын
 • Элсний эквивалентыг тодорхойлох

ХАДАН ХӨРС

 • Хадан хөрсний нэг тэнхлэгийн шахалтын бат бөх
 • Хадан хөрсний цэгэн ачааллын бат бөх
 • Хадан хөрсний суналтын бат бөх
 • Хадан хөрсний 3тэнхлэгийн шахалты бат бөх

ХАЙРГА ДАЙРГА

 • Ширхэгийн бүрэлдэхүүн
 • 0.075 мм- ийн  шигшүү р  дээр  угаах  аргаар бохирдлын хэмжээг тодорхойлох
 • Хайрга дайрганы элэгдэх чанар
 • Хайрга дайрганы органик хольц
 • Хайрга дайрганы цохилтын эсэргүүцэл
 • Бүхэл шаврын агуулга
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Хайрга дайрганы хүйтэн тэсвэрлэлт тодорхойлох
 • Хайрга дайрганы 10 хувийн агуулга
 • Хэврэг ширхэглэл
 • Дундаж нягт
 • Хайрга дайрганы хатуу хэсгийн нягт ба ус шингээлт
 • Хайрга  дайрганы  асгаасан  нягт  ба  ширхэг хоорондын зай
 • Хайрга дайрганы хавтгай үзүүрлэг хэсэг

БЕТОН

 • Бетон сорьцын шахалтын бат бөх
 • Бетон зуурмагын конусан суулт
 • Бетон зуурмагын агаарын агуулга
 • Орцын норм тогтоох

ЦЕМЕНТ

 • Цементийн нягт
 • Цементийн нунтаглалт
 • Цементийн  хэвийн  өтгөрөлт  ба  барьцалдах хугацаа
 • Цементийн эзэлхүүний өөрчлөлт
 • Сорьцын  Шахалтын  бат  бөх,  гулзайлтын  бат бөхийн хязгаар