Бидний тухай

Манай компани 1997 онд барилгын инженер геологи, буурь суурийн шийдэл боловсруулах чиглэлээр байгуулагдсан. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт барихаар төлөвлөж буй бүх төрлийн барилга байгууламжийн геотехникийн болон гидрогеологийн...

Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн лаборатори

Манай лаборатори нь үүсгэн байгуулагдсан хугацаанаас хойш Хөрс, Материал, Бетоны чиглэлээр 53 төрлийн туршилт шинжилгээг MNS, ASTM , AASHTO, BS, ГОСТ, EN стандартуудын дагуу гүйцэтгэж байна. Сойл Трейд ХХК нь 2007 оноос Америк улсын...

Дэлгэрэнгүй

Суурийн боловсруулалт

Тус лаборатори нь мэргэшсэн 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй болон өргөжиж Монгол оронд баригдаж байгаа Төмөр зам, Авто зам, Уул уурхайн барилга байгууламж, Өндөр барилга, Усан хангамжын барилга, Цэвэршүүлэх байгууламж, Хаягдлын...

Дэлгэрэнгүй

Лабораторид хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС МЕХАНИК ШИНЖИЛГЭЭ Хөрсний шүүрэлтийн коэффициент Хөрсний урсалтын хязгаар Хам шахалт Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцэл Барьцалдуулагчтай  хөрсний  нэг  тэнхлэгийн шахалтын бат бөх Холбоослог  хөрсийг...

Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн хөдөлгөөнт лаборатори

2009 оноос хөдөлгөөнт лабораторийг монгол улсад анх удаа бий болгож Америк улсын Humboldt LLC-н тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглож томоохон төслүүд дээр талбайн болон лабораторийн туршилт шинжилгээг Монгол улсын стандарт норм...

Дэлгэрэнгүй

Хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС ФИЗИК ШИНЖИЛГЭЭ Ширхэгийн бүрэлдэхүүн Ареометрийн туршилт Хөрсний урсалтын хязгаар Хөрсний Имрэгдлийн хязгаар болон Налархайн тоо Хөрсний Шугаман агшилт Хөрсний хамгийн их нягт болон тохиромжтой чийг Хөрсний...

Дэлгэрэнгүй

Хээрийн туршилтууд

Чийгийг түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох Динамик шигдэлтийн аргаар хөрсний эсэргүүцлийг тодорхойлох арга Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элсэн конусын аргаар тодорхойлох Штампын туршилт Хээрийн ачаа даацын харьцаа Хөрсний...

Дэлгэрэнгүй

Үйл ажиллагаа

Геологи, Гидрогеологи болон Геотехникийн инженерчлэлийн мэргэжлийн үйлчилгээ Ашигт малтмалын болон Гидрогеологийн хайгуул судалгааны өрөмдлөг, худаг ба геотехникийн судалгааны өрөмдлөг Барилга байгууламжийн суурийн...

Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн лаборатори

Манай лаборатори нь үүсгэн байгуулагдсан хугацаанаас хойш Хөрс, Материал, Бетоны чиглэлээр 53 төрлийн туршилт шинжилгээг MNS, ASTM , AASHTO, BS, ГОСТ, EN стандартуудын дагуу гүйцэтгэж байна. Сойл Трейд ХХК нь 2007 оноос Америк улсын...

Дэлгэрэнгүй

Суурийн боловсруулалт

Тус лаборатори нь мэргэшсэн 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй болон өргөжиж Монгол оронд баригдаж байгаа Төмөр зам, Авто зам, Уул уурхайн барилга байгууламж, Өндөр барилга, Усан хангамжын барилга, Цэвэршүүлэх байгууламж, Хаягдлын...

Дэлгэрэнгүй

Лабораторид хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС МЕХАНИК ШИНЖИЛГЭЭ Хөрсний шүүрэлтийн коэффициент Хөрсний урсалтын хязгаар Хам шахалт Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцэл Барьцалдуулагчтай  хөрсний  нэг  тэнхлэгийн шахалтын бат бөх Холбоослог  хөрсийг...

Дэлгэрэнгүй

Итгэмжлэгдсэн хөдөлгөөнт лаборатори

2009 оноос хөдөлгөөнт лабораторийг монгол улсад анх удаа бий болгож Америк улсын Humboldt LLC-н тоног төхөөрөмжөөр иж бүрэн тоноглож томоохон төслүүд дээр талбайн болон лабораторийн туршилт шинжилгээг Монгол улсын стандарт норм...

Дэлгэрэнгүй

Хийгдэх туршилт шинжилгээ

ХӨРС ФИЗИК ШИНЖИЛГЭЭ Ширхэгийн бүрэлдэхүүн Ареометрийн туршилт Хөрсний урсалтын хязгаар Хөрсний Имрэгдлийн хязгаар болон Налархайн тоо Хөрсний Шугаман агшилт Хөрсний хамгийн их нягт болон тохиромжтой чийг Хөрсний...

Дэлгэрэнгүй

Хээрийн туршилтууд

Чийгийг түргэвчилсэн аргаар тодорхойлох Динамик шигдэлтийн аргаар хөрсний эсэргүүцлийг тодорхойлох арга Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элсэн конусын аргаар тодорхойлох Штампын туршилт Хээрийн ачаа даацын харьцаа Хөрсний...

Дэлгэрэнгүй

Харилцагчид

М Ойл групп нь импорт, худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр бүтэц зохион байгуулалтаа хийсэн 100 хувь Монголын хөрөнгө оруулалттай үндэсний компани юм. Уул уурхайн эрчимтэй хөгжлийн өнөө үед манай компани Улаанбаатар хот, Өмнөговь,...

Дэлгэрэнгүй

asdfas

wrqwerqwe